Skip to content Skip to footer

Öne Çıkan Evsel Çözümlerimiz

Markalarımız

Sağlıklı Nesiller İçin Watalina

Watalina olarak, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilirlik Kalkınma Amacı olan “Temiz Su ve Sanitasyon” maddesini şirketimizin hedefi olarak belirleyip, su kaynaklarına yönelik önemli hedeflere ulaşma taahhüdümüzü sürdürmekteyiz. Bu bağlamda hedeflerimizi de şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

Evrensel Erişim ve Eşitlik: Herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna ulaşımını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışımızla, suya erişimde adaleti ve eşitliği desteklemek için çalışıyoruz.

Su Kullanım Etkinliği ve Sürdürülebilirlik: Sektörlerde su kullanımını optimize etmek, sürdürülebilir tatlı su tedarikini sağlamak ve su kıtlığından muzdarip insan sayısını azaltmak için liderlik ediyoruz.

Doğal Ekosistemlerin Korunması: Kurulduğumuz günden itibaren su ekosistemlerini koruma ve eski haline getirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Doğal yaşam alanlarının korunması, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır.

Uluslararası İşbirliği ve Kapasite Geliştirme: Gelişmekte olan ülkelere su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği gibi konularda kapasite geliştirme desteğimizi artırıyoruz.

Yerel Halkın Katılımı ve Güçlendirilmesi: Su ve sıhhi koşullar yönetimine yerel halkın aktif katılımını destekliyor ve güçlendiriyoruz.

Watalina olarak, su kaynaklarına duyarlılığımız ve Birleşmiş Milletlerin “Temiz Su ve Sanitasyon” sürdürülebilirlik ilkeleri ile birlikte küresel düzeyde olumlu değişimlere liderlik etmeyi sürdüreceğiz.

Montaj Sayısı
80808080+
Müşteri Sayısı
80808080+
Bireysel Müşteri
80808080+
Kurumsal Müşteri
808080+

Referanslarımız